Űzleti feltételek

CSAK TELJES, FEL NEM HASZNÁLT MEGRENDELÉSEKET LEHET TÖRÖLNI!

1. Általános rendelkezések

1.1. Ezek az általános szerződési feltételek szabályozzák a felek jogait és kötelezettségeit, amelyek a következőkből erednek
az Eladó, azaz a TERMÁL s.r.o. székhelyű TERMÁL s.r.o. között létrejött szolgáltatásnyújtási szerződésből:
Promenádna ul. 3221/20, Veľký Meder 932 01, azonosítószám: 34 099 336, bejegyezve a kereskedelmi nyilvántartásba.
Trnava kerületi bíróság, sec. Sro, vl. sz. 156/T, HÉA-azonosítószám: SK 2020365303 (a továbbiakban: "Eladó") és
a Vevő, aki végfelhasználó, aki elektronikus úton rendel szolgáltatásokat
Eladó e-kereskedelmében (a továbbiakban: "Vevő").
Eladó elérhetőségei:

  • e-mail: info@corvinustermal.sk
  • tel: +421/ 31/ 555 21 04
  • fax: +421/ 91/ 722 03 04
  • az üzlet címe: Promenádna ul. 3221/20, Veľký Meder 932 01

1.2. Az Eladó székhelyének címe és az előző bekezdésben megadott elérhetőségei az alábbi elérhetőségeket jelentik
Eladó elérhetőségei a panaszok vagy reklamációk benyújtása, valamint a vele való egyéb kommunikáció céljából.
Eladóval.

1.3 Az Eladó tevékenységét a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet - SOI Inspectorate for
Trnava régió, Pekárska 23, 917 01 Trnava.

1.4 Azzal, hogy a Vevő elektronikus megrendelést küld az Eladónak, megerősíti, hogy egyetért azzal, hogy a következőkkel.
általános szerződési feltételek és azok rendelkezései minden olyan szerződésre vonatkoznak, amely a következőkre vonatkozik
az Eladó által üzemeltetett e-kereskedelmi weboldalon megkötött szolgáltatásokra, a következőkön
amelynek keretében az Eladó a Vevőnek a weboldalon bemutatott szolgáltatásokat nyújtja (a továbbiakban: "Szolgáltatás").
"adásvételi szerződés"), valamint az Eladó és a Vevő között a megkötött szerződésből eredő valamennyi kapcsolatra.
a szolgáltatásnyújtásra és a szolgáltatásokra vonatkozó követelésekre vonatkozóan.

1.5 Az Általános Szerződési Feltételek a szolgáltatási szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

1.6 Az Eladó által üzemeltetett e-kereskedelmi weboldalon a szolgáltatások ajánlata
a rendszerint nyújtott szolgáltatások katalógusa, és az Eladó nem garantálja az összes szolgáltatás azonnali elérhetőségét.
felsorolt szolgáltatások mindegyikét. Az elérhetőséget a Vevő e-mail üzenetben fogja megerősíteni, amelyben megerősíti
a Vevő megrendelésének beérkezését.

1.7. Az Eladó a Vevővel szemben a weboldalon bemutatott szolgáltatási ajánlatával a következőket köti
beleértve az árat is, az elfogadásról szóló értesítés elküldésétől számított legalább 24 órán keresztül.
a megrendelés átvételéről szóló értesítés Vevőnek történő megküldését.

2. Az adásvételi szerződés megkötésének módja

2.1. A Vevő a Szolgáltatások megrendelésére a Vevő által kitöltött és elküldött űrlap formájában kötelezi magát a következőkre
Eladó honlapján (a továbbiakban: "Megrendelés").

2.2 A szolgáltatásnyújtási szerződés a Megrendelésnek az Eladó általi kötelező érvényű elfogadásával jön létre a következőkben
a Vevő megrendelésének elfogadását megerősítő e-mail üzenet formájában (a továbbiakban: "visszaigazolás").
Megrendelés"). Automatikusan végrehajtott értesítés a megrendelés elfogadásáról az elektronikus rendszerben.
az Eladó elektronikus rendszerében nem minősül a megrendelés kötelező érvényű elfogadásának.

2.3. A megkötött szolgáltatási szerződés alapján az Eladó visszaigazolást küld a Vevőnek.
e-mail üzenetben a Vevőnek a megrendelt szolgáltatások igénybevételére jogosító értesítést.

3. Szállítási feltételek

3.1 Az Eladó köteles a Vevő részére a szolgáltatásokat a megállapodás szerinti mennyiségben, minőségben és időben biztosítani.

3.2. A Vevő köteles a megállapított vételárat az Eladónak a megállapított esedékességi határidőn belül megfizetni és
nem károsítja az Eladó jó hírnevét.

3.3 A Vevő nem köteles a szolgáltatásokat igénybe venni, azonban a szolgáltatások igénybevételének elmaradása esetén a Vevő nem jogosult a vételár visszatérítésére, és nem jogosult a szolgáltatás pótlására vagy ugyanazon szolgáltatás más időpontban történő nyújtására.

3.4. Az Eladó a Vevőnek a megrendelt szolgáltatások igénybevételére jogosító visszaigazolást küld a Vevőnek.
e-mail üzenetben. Ebből a célból a Vevő köteles a megrendelésben megjelölni az e-mail címét
címét, amelyre az Eladó a visszaigazolást kézbesíteni tudja.

4. Vételár

4.1. A szolgáltatások vételárát minden esetben az e-kereskedelmi weboldalon feltüntetik.
Eladó weboldalán az ÁFÁ-val együtt. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatások árait bármikor megváltoztassa. Ez nem jelenti azt, hogy
érinti a már visszaigazolt megrendelések szerinti szolgáltatások árát.

4.2 A Vevő köteles a vételárat az Eladónak megfizetni, amint az Eladó visszaigazolja a megrendelést.
a megrendelésben meghatározott szolgáltatások (a továbbiakban: "Vételár") átutalás formájában, a bankba történő átutalással.
Eladó számlájára a webáruházban található fizetési portálon keresztül.

4.3 A fizetés napjának az a nap ( legkésőbb 23:30-ig) minősül, amikor a teljes vételár az Eladó számláján jóváírásra került.

5. Reklamációs eljárás (felelősség a hibákért, jótállás, reklamáció)

5.1. Az Eladó felel a szolgáltatások hibáiért, és a Vevő köteles reklamációt benyújtani a
Eladót a jelen Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően.
5.2. Ha a szolgáltatásokat nem megfelelően nyújtották vagy azok hibásak, a Vevő jogosult reklamációt benyújtani az alábbiak szerint
az Eladó telephelyén egy reklamációs űrlap kitöltésével és az Eladónak történő átadásával.
A Vevő köteles a nyomtatványon feltüntetni a szolgáltatások hibáinak pontos jellegét és mértékét.
5.3. A Vevő köteles a szolgáltatások hibáit az Eladótól ezt követően haladéktalanul reklamálni,
azok teljesítését követően, és ha egyáltalán nem kerültek teljesítésre, attól az időponttól kezdve, amikor azokat teljesíteni kellett volna.
5.4 A reklamációs eljárás kezdete egyben a reklamáció benyújtásának időpontja is.
5.5 Az Eladó a reklamáció beérkezésének napján a Vevő részére a reklamáció beérkezését igazoló bizonylatot állít ki megfelelő formában.
Eladó által kiválasztott megfelelő formában.
5.6 Az Eladó által nyújtott szolgáltatások jellegéből adódóan az Eladó nem hivatkozhat hibákra
szolgáltatásokat helyettesítő szolgáltatások nyújtásával vagy a vételárból történő engedményezéssel kell orvosolni. Azokban az esetekben, amikor
a szolgáltatások hibáját nem lehet helyettesítő szolgáltatások nyújtásával vagy a vételárból történő engedményezéssel orvosolni
a vevő jogosult a vételár visszatérítésére.
5.7. Az Eladó köteles legkésőbb 30 napon belül írásban igazolni a Vevőnek a reklamáció rendezését.
A reklamáció benyújtásától számított napon belül.
5.8 A reklamáció kezelése csak a reklamációs nyomtatványban megjelölt hibákra vonatkozik.

6. A személyes adatok védelme

6.1 Az Eladó kezeli a Vevő szabadon megadott személyes adatait, nevezetesen név, vezetéknév, lakcím,
e-mail címét, telefonszámát, mivel ezen személyes adatok kezelése az adásvételi szerződés teljesítéséhez szükséges.
a szerződés, amelyben a Vevő és az Eladó szerződő felek, és/vagy a Vevő kérésének feldolgozásához
az Eladó áruira és szolgáltatásaira vonatkozó adásvételi szerződés megkötését megelőzően, valamint az alábbiak teljesítéséhez
az Eladó általánosan kötelező erejű jogszabályokban előírt kötelezettségeinek teljesítéséhez. Személyes adatok feldolgozása
adatok Eladó általi feldolgozása a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához szükséges ideig történik.
és az általánosan kötelező erejű jogszabályokból eredő jogviszonyokból.

6.2. A Vevő felelős a megadott személyes adatok teljességéért, valóságtartalmáért és pontosságáért. Abban az esetben, ha
a megadott személyes adatok változása esetén a Vevő köteles a Vevőt haladéktalanul értesíteni a változásról
Eladót, vagy közvetlenül a felhasználói fiókjában frissíteni azokat.

6.3. Abban az esetben, ha a megadott személyes adatok elavultak, a személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulás visszavonásra kerül.
a személyes adatok feldolgozásának célja vagy időtartama, amelyre a hozzájárulást adták, vagy
ha a tárolás bármilyen jogi okból nem megengedett, a tárolt személyes adatok törlésre kerülnek.

6.4. A személyes adatok védelmére az adatvédelmi törvény rendelkezései és a vonatkozó
uniós jogszabályok, amelyekben a vásárló mint érintett jogai is szabályozva vannak. A vevőnek
joga van a tárolt adatai feldolgozásával kapcsolatos ingyenes tájékoztatáshoz. Feltéve, hogy
az általánosan alkalmazandó jogszabályokban meghatározott követelmények betartása mellett a vásárlónak is joga van
(i) a személyes adataihoz való hozzáférés joga, (ii) a pontatlan személyes adatok helyesbítéséhez való jog, (iii)
a személyes adatai kezelésének korlátozásához (zárolásához), iv. a személyes adatai kezelése elleni tiltakozáshoz.
v) a személyes adatok törléséhez való jog, különösen, ha azok már nem szükségesek ahhoz a célhoz, amelyhez a személyes adatok tárolása szükséges.
célból gyűjtötték vagy más módon kezelték, vagy ha az érintett személy visszavonta a feldolgozásukhoz adott hozzájárulását, és ha nem áll fenn
a feldolgozásnak nincs más jogalapja, vagy ha a személyes adatok feldolgozására jogellenesen került sor. Továbbá
a vásárlónak joga van az adathordozhatósághoz is, azaz ahhoz, hogy megkapja

az általa az eladónak önkéntesen megadott személyes adatait elektronikus formában, a
strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban, és felhasználhatja a
az említett adatoknak a másik adatkezelőhöz történő továbbításához való jog, amennyiben az ilyen továbbítás technikailag megvalósítható
(az adathordozhatósághoz való jog).

6.5. Abban az esetben, ha a Vevő gyakorolja az érintettnek a törvényben meghatározott bármely jogát.
adatvédelmi jogszabályok alapján, és nem lehetséges az érintett személyazonosságának ellenőrzése a vevő kérésére
a kérelmező személyazonosságát, vagy abban az esetben, ha az Eladónak megalapozott kétségei vannak a személyazonosságát illetően,
a kérelmet benyújtó személyt, az Eladó fenntartja a jogot, hogy az adott személytől további adatokat kérjen.
a kérelmet benyújtó személy személyazonosságának megerősítéséhez szükséges további információkat.
6.6. A Vevőnek, mint érintettnek joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, amely a Hivatal a következő
Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatalához, amelynek székhelye: Hraničná 12, 820 07 Bratislava, amennyiben gyanú merül fel,
hogy személyes adatait az alkalmazandó jogszabályok megsértésével dolgozzák fel.

6.7. Az Eladó kijelenti, hogy a személyes adatokat kizárólag a fent említett célokból és a jogszabályoknak megfelelően kezeli.
a személyes adatok védelméről szóló törvénnyel és a vonatkozó uniós jogszabályokkal összhangban, az észszerű
technikai, szervezési és biztonsági intézkedésekkel.
6.8 A Vevő személyes adatai szükség esetén más harmadik személyekkel (címzettekkel) is közölhetők, ha szükséges
az adásvételi szerződés teljesítéséhez. A megrendelés feldolgozásával és az adásvételi szerződés teljesítésével összefüggésben az adatok
a Vevő adatai a szükséges mértékben az Eladó szerződéses szolgáltatói, mint pl.
pl. bank stb. Az adatokat ezek a szolgáltatók kizárólag a következők teljesítése céljából használhatják fel
adásvételi szerződés teljesítése céljából.

7. Az adásvételi szerződéstől való elállás (megrendelés törlése)

7.1. A Vevő jogosult a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállni a szerződéstől.
a szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződéstől (azaz a megrendelés Eladó általi visszaigazolásának napjától), ha az Eladó időben és
megfelelően teljesítette tájékoztatási kötelezettségeit.

7.2. Ha az Eladó csak utólag teljesítette tájékoztatási kötelezettségeit, a Vevő jogosult elállni
a szerződéstől elállni attól a naptól számított 14 napon belül, amikor az Eladó a tájékoztatási kötelezettségeit utólag teljesítette.

7.3 Ha az eladó még utólag sem teljesíti tájékoztatási kötelezettségeit, a vevő jogosult elállni a szerződéstől.
az elállási határidő kezdetétől számított 12 hónapon és 14 napon belül elállni a szerződéstől.

7.4 A Vevő elállása a szerződéstől a szerződés eleve megszűnik. Az eladó köteles
nem folytatni a szolgáltatás nyújtását, és legkésőbb az elállástól számított 15 napon belül visszatéríteni a Vevőnek a vételárat
Az Eladó jogosult a Vevőtől a szolgáltatás(ok)ért fizetett ár 10%-ának megfelelő
kezelési költséget felszámítani.

7.5 A Vevő nem állhat el a szerződéstől, amelynek tárgya a szolgáltatás nyújtása, ha a szolgáltatás megkezdődött.
a teljesítés a Vevő hozzájárulásával a 7.1-7.3. pontok szerinti elállási határidő lejárta előtt történik
Csak a teljes, fel nem használt megrendeléseket lehet írásbeli kérelemre visszamondani.

7.6 A szerződéstől való elállást a Vevőnek írásban kell megtennie, és azt a következő címre kell eljuttatnia
az Eladónak aadresu:info@corvinustermal.sk címre

8. Záró rendelkezések

8.1 Ezek az általános szerződési feltételek 2023.5.18-án lépnek hatályba.

8.2 Az Eladó fenntartja magának a jogot a jelen általános szerződési feltételek módosítására. Kötelezettségvállalás
A jelen általános szerződési feltételek változásának írásbeli bejelentése azáltal teljesül, hogy azt a
Eladó e-kereskedelmi weboldalán.

8.3 A jelen általános szerződési feltételek által nem szabályozott kapcsolatokra az alkalmazandó
a Polgári Törvénykönyv, a 22/2004. sz. törvénykönyv rendelkezései vonatkoznak. az elektronikus kereskedelemről szóló, módosított
a fogyasztóvédelemről szóló, módosított 250/2007. sz. törvény és a fogyasztóvédelemről szóló, módosított 250/2007. sz.
108/2000 Coll. a házaló és csomagküldő kereskedelemben a fogyasztók védelméről szóló, módosított törvények
rendeletek.

8.4. A jelen általános szerződési feltételek a vevő vonatkozásában a következő időpontban lépnek hatályba
a megrendelés visszaigazolásának időpontjában.

8.5 A megrendelés visszaigazolásával a Vevő megerősíti, hogy elolvasta ezeket az általános szerződési feltételeket és
azokat teljes egészében elfogadja.