ZŤP v pracovných dňoch / 3 hod

Vstupenka oprávňuje k jednorázovému vstupu do aquaparku pre ZŤP návštevníkov v pracovné dni mimo sezóny. Zakúpená vstupenka umožňuje prednostné vybavenie v pokladni č.3.

Varianty vstupenky: