ZŤP cez víkendy, sviatky a v sezóne / 3 hod

Vstupenka oprávňuje k jednorázovému vstupu do aquaparku pre ZŤP návštevníkov cez víkendy, hlavnú sezónu, štátne sviatky /SK,ČR/, dni pracovného pokoja a obdobia s vyššou návštevnosťou. Zakúpená vstupenka umožňuje prednostné vybavenie v pokladni č.3.