Rodinný balíček 2+2, celodenný, vstupenka platí nasledujúci deň po nákupe

Vstupenka oprávňuje k jednorázovému celodennému vstupu do aquaparku pre 2 dospelé osoby a 2 deti od 3 do 15 rokov.V mesiaci júl a august k rodinnému balíčku poskytneme 5 šmykov na Toboganovom parku zdarma! Pre uplatnenie 5 šmykov prosíme odovzdať potvrdenie o aktivovaní vstupeniek zo samoobslužného terminálu do pokladne.

Varianty vstupenky:

€ 36.00
-
+
€ 45.00
-
+

Zakúpená vstupenka umožňuje prednostné vybavenie cez terminál vo vstupnej hale alebo v pokladni.
Netlačte zbytočne vouhery, uprednostnite čiarový kód z telefónu.