Rodinný balíček (2+2) 1deň cez víkend a sviatky

Vstupenka oprávňuje k jednorázovému vstupu do aquaparku pre 2 dospelé osoby a 2 deti od 3 do 15 rokov cez víkendy, hlavnú sezónu, štátne sviatky /SK,ČR/, dni pracovného pokoja a obdobia s vyššou návštevnosťou. Zakúpená vstupenka umožňuje prednostné vybavenie v pokladni č.3.

Varianty vstupenky: