Rodinný balíček 2+1 / popoludňajší „Korvinko“ / zakúpiť pred dňom návštevy.

Vstupenka oprávňuje k jednorázovému vstupu do aquaparku pre 2 dospelé osoby a 1 dieťa od 3 do 15 rokov čase od 14:30 hod do 19:30 hod.V mesiaci júl a august k rodinnému balíčku poskytneme 5 šmykov na Toboganovom parku zdarma! Pre uplatnenie 5 šmykov prosíme odovzdať potvrdenie o aktivovaní vstupeniek zo samoobslužného terminálu do pokladne.

Varianty vstupenky:

€ 24.00
-
+
€ 24.00
-
+
€ 27.00
-
+
€ 28.00
-
+
Rodinný balíček 2+1 celodenný zakúpiť v deň návštevy
Platí od 3.7.2020 09:00 do 3.7.2020 19:30
€ 35.00
-
+

Zakúpená vstupenka umožňuje prednostné vybavenie cez terminál vo vstupnej hale alebo v pokladni.
Netlačte zbytočne vouhery, uprednostnite čiarový kód z telefónu.