Rodinný balíček 2+2 / popoludňajší „Korvinko“, vstupenka platí nasledujúci deň po nákupe

Vstupenka oprávňuje k jednorázovému vstupu do aquaparku pre 2 dospelé osoby a 2 deti od 3 do 15 rokov v čase od 14:30 hod do 19:30 hod.V mesiaci júl a august k rodinnému balíčku poskytneme 5 šmykov na Toboganovom parku zdarma! Pre uplatnenie 5 šmykov prosíme odovzdať potvrdenie o aktivovaní vstupeniek zo samoobslužného terminálu do pokladne.

Ticket variants:

€ 36.00
-
+
€ 45.00
-
+

Zakúpená vstupenka umožňuje prednostné vybavenie cez terminál vo vstupnej hale alebo v pokladni.

Netlačte zbytočne vouhery, uprednostnite čiarový kód z telefónu.