Rodinný balíček 1+2, 1 dospelý + 2 deti od 3-15 rokov, celodenný vstup, vstupenka platí nasledujúci deň po nákupe

Vstupenka oprávňuje k jednorázovému vstupu do aquaparku pre 1 dospelú osobu a 2 deti od 3 do 15 rokov.V mesiaci júl a august k rodinnému balíčku poskytneme 5 šmykov na Toboganovom parku zdarma! Pre uplatnenie 5 šmykov prosíme odovzdať potvrdenie o aktivovaní vstupeniek zo samoobslužného terminálu do pokladne.

Varianty vstupenky:

€ 28.00
-
+
€ 35.00
-
+

Zakúpená vstupenka umožňuje prednostné vybavenie cez terminál vo vstupnej hale alebo v pokladni.
Netlačte zbytočne vouhery, uprednostnite čiarový kód z telefónu.